European YEP Insurance

A Rotary International compliant insurance package

Schade afhandeling procedures

Ik moet naar de dokter of de Eerste Hulp van een ziekenhuis om me te laten behandelen.

Algemene regel 
De verzekeraar CHUBB vergoedt slechts de bedragen die niet door uw basisverzekering of een andere verzekering vergoed worden.

In de praktijk :

 1. Verifieer voor vertrek of uw basis zorgverzekering de zorgkosten in het land van bestemming vergoedt.
  • Zo NEE: vraag een schriftelijk bevestiging dat de zorgverzekeraar niet tussenbeide komt en neem deze op in uw dossier voor de verzekeraar CHUBB.
  • Zo JA: stuur de documenten/facturen met zorgkosten naar uw ouders. Zij kunnen ze dan bij hun zorgverzekeraar indienen. Vergeet niet te vermelden:
 2. U betaalt de medische kosten geheel en direct (medicijnen, consulten, röntgenfoto’s)
 3. U laat de dokter het aangifteformulier “ziekte of ongeval” invullen.
 4. U vult het algemeen schadeformulier van CHUBB  in en vergeet niet te vermelden:
  • het contractnummer van CHUBB BEBST…. dat op de polis staat die u per e-mail hebt ontvangen na de betaling.
  • het complete bankrekeningnummer (IBAN en BIC) waarop het geld gestort mag worden.
 5. Maak 2 dossiers op (1 voor ACE en 1 kopie voor uzelf) waarin het volgende is opgenomen:
  • het aangifteformulier “ziekte of ongeval”
  • het General Claims Form CHUBB
  • een overzicht van de kosten (originele facturen en/of scans)

  Stuur dit alles naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of per post naar CHUBB: Nerviërslaan 9-31, Postbus 7, 1040 Brussel, België

Ik moet naar het ziekenhuis om een operatie te ondergaan.

De procedure is als volgt:

 • U neemt contact op met CHUBB Assistance (meertalig callcenter 24h/24): +32 2 516 98 15
 • Bereid de volgende informatie voor:
  • De productcode: 000 50 42 381
  • Het polisnummer BEBST… dat op het verzekeringscertificaat staat dat u na de betaling hebt ontvangen
  • Uw identiteit en de telefoonnummers van personen met wie in geval van nood contact moet worden opgenomen.

BELANGRIJK: Vraag officieel aan CHUCC Assistance bij uw opname in het ziekenhuis of CHUBB Europe aan het ziekenhuis de directe betaling bevestigt van de ziekenhuiskosten. CHUBB assistance zal u helpen bij alle procedures.

Voor alle andere medische kosten (die niet gerelateerd zijn aan de ziekenhuisopname), kunt u de gewone procedure volgen zoals hierboven beschreven onder de vraag ‘Ik moet naar de dokter of de Eerste Hulp van een ziekenhuis om me te laten behandelen’.

Mijn bagage of persoonlijke bezittingen zijn gestolen of zijn verloren.

 • Vul het algemeen schadeformulier van CHUBB Europe in ( general claims form CHUBB) en vergeet niet het volgende te vermelden:
  • Het nummer BEBST--- dat vermeld staat op de verzekeringspolis die u per mail hebt ontvangen na de betaling.
  • Uw IBAN bankrekeningnummer en de BIC code van de rekening waarop de betaling mag plaatsvinden.
 • Maak twee dossiers aan (1 voor ACE en een kopie voor uzelf) met de volgende documenten:
  • Het ‘General Claims Form CHUBB’
  • Een overzicht van de kosten (originele of gescande facturen)

  Stuur dit alles naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of per post naar CHUBB, Nerviërslaan 9-31, postbus 7, 1040 Brussel, België

Ik moet terug naar huis voor de begrafenis van een familielid.

De procedure is als volgt:

 • Neem contact op met CHUBB assistance (meertalig callcenter 24h/24) : +32 2 516 98 15.
 • Bereid de volgende informatie voor:
  • De productcode: 000 50 42 381
  • Het polisnummer BEBST… dat op het verzekeringscertificaat staat dat u na de betaling hebt ontvangen
  • Uw identiteit en de telefoonnummers van personen met wie in geval van nood contact moet worden opgenomen.
 • Maak expliciet duidelijk dat u een repatriëring wenst.

CHUBB assistance zal u helpen bij alle procedures.

Ik heb iets beschadigd bij de familie waar ik te gast ben.

 • Vul het algemeen schadeformulier van CHUBB Europe in ( general claims form CHUBB) en vergeet niet het volgende te vermelden:
  • Het nummer BEBST--- dat vermeld staat op de verzekeringspolis die u per mail hebt ontvangen na de betaling.
  • Uw IBAN bankrekeningnummer en de BIC code van de rekening waarop de betaling mag plaatsvinden.
 • Maak twee dossiers aan (1 voor ACE en een kopie voor uzelf) met de volgende documenten:
  • Het ‘General Claims Form CHUBB’
  • Een overzicht van de kosten (originele of gescande facturen)

  Stuur dit alles naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of per post naar CHUBB, Nerviërslaan 9-31, postbus 7, 1040 Brussel, België

De schadevergoeding zal verminderd worden met een eigen risico van € 125

In case of emergency

Contact CHUBB Assistance

This multilingual call center is at your service 24h/24 to help you in case of emergency.

 • Hot line: +32 2 516 98 15
  (mention product code 0005042381)

Contact DAP Brussels

In case you need to file a claim or ask a non urgent question, please contact Fréderic Bekeart (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

You are here: Home Claims procedure YEP Schade afhandeling procedures